ฟิล์มถนอมสายตา โฟกัส (FOCUS BLUE LIGHT CUT)

ฟิล์มถนอมสายตา (BLUE LIGHT CUT หรือ BC) เนื้อฟิล์มสีฟ้าใส ช่วยถนอมสายตาด้วยเทคโนโลยีตัดแสงสีฟ้า BLUE LIGHT CUT สามารถตัดแสงสีฟ้าในช่วงความยาวคลื่น 400 – 500 นาโนเมตร ได้ 17.74 – 99.04% รับรองผลการทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติของฟิล์มฟิล์มถนอมสายตา (BLUE LIGHT CUT)
  • เทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าจากหน้าจอ ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา
  • ลดอาการตาล้าจากการเพ่งมองหน้าจอ
  • สบายตา บรรเทาอาการตาแห้ง แสบตาจากการจ้องหน้าจอนานๆ
  • เนื้อฟิล์มแบบใส คงสีสันความคมชัดของหน้าจอ
Features FOCUS BLUE LIGHT CUT
  • Effectively filter blue ray emitted from the screen, better your eyes
  • Protect your eyes from eyestrain and near-sightedness
  • Relax your eyes, reduce dry, swelling and sore eyes
  • Crystal clear : natural true color
 ฟิล์มถนอมสายตา

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »